Bohemian Heritage Fund připravil, u příležitosti cyklu vizuálních výstav Smetanova výtvarná Litomyšl, další pokračování diskuzních setkání Art Match. Otevřeli jsme diskuzi na téma základního uměleckého vzdělávání v České republice v rámci spolupráce s MenART, projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jenž vyhledává, rozvíjí a podporuje mladé talenty a inspiruje pedagogy, kteří se jejich výuce věnují. Nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi.

Diskutovali:

Markéta Pastorová | vedoucí sekce jazykovědné, společensko-vědní a umělecké vzdělávání , Národní ústav pro vzdělávání
Iva Vrátilová | zástupce AZUŠ, ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto

Dana Syrová | ředitelka projektu MenART

Milan Cais, Petr Nikl, Maxim Velčovský | mentoři výtvarného oboru projektu MenART

Moderoval:

Jakub Skřejpek | ředitel Bohemian Heritage Fund

Diskusní série Art Match si kladou za cíl zamýšlet se nad rolí mecenášů a sponzorů v různých odvětvích umění.
Art Match byl měl přispět k zásadnímu rozvoji veřejné debaty o mecenášství v Čechách.