Praha 11. 4. 2014

BOHEMIAN HERITAGE FUND je partnerem tohoto prestižního společenského ocenění, které uděluje každoročně Česko-izraelská smíšená obchodní komora laureátovi za Odvahu a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. Laureátem ceny za rok 2013 se stal pan Bedřich Utitz. Předání Ceny proběhlo v rezidenci primátora hl. m. Prahy a svou účastí ho poctily významné osobnosti českého politického a společenského života.