Benefiční koncert Česká mše vánoční pořádaný nadačním fondem BOHEMIAN HERITAGE FUND společně s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný a nadačním fondem Svatovítské varhany se uskutečnil v pátek 15. prosince od 19:30 hodin v pražském Rudolfinu.

Večer se ubíral pod taktovkou vynikajícího dirigenta Libora Peška a Českého národního symfonického orchestru, jež zahráli suitu z baletu v úpravě pro varhany na čtyři ruce od P. I. Čajkovského, Sonátu pro smyčce č. 13 od P. J. Vejvanovského, Koncert D dur pro tři trubky, smyčce a basso continuo od G. P. Telemanna a v neposlední řadě Českou mši vánoční od českého skladatele J. J. Ryby.

Záštitu nad koncertem převzal Jeho Eminence Dominika kardinál Duka.

Jana Šafář-Doležílková |  soprán

Václava Krejčí-Housková  |  alt

Ondřej Koplík |  tenor

Pavel Švingr  |  bas

Jan Hasenöhrl, Jan Hykrda a Jan Burian  |  trubky

Pavel Svoboda a Michaela Káčerková  |  varhany

Libor Pešek  | dirigent

Český národní symfonický orchestr

Smíšený sbor ČNSO