21.10.2014

Nadace BOHEMIAN HERITAGE FUND byla jedním z partnerů prestižního koncertního cyklu Collegium 1704v Rudolfinu.

Celý cyklus v roce 2014/2015 přivítal nové mimořádné pěvecké osobnosti ve třech stylově rozmanitých programech. Cyklus 21. října zahájil koncertem jednoho z nejuznávanějších kontratenoristů současnosti Bejuna Mehty. Poprvé pak byl v rámci tohoto cyklu představen šarm francouzské barokní hudby v podání první dámy francouzského baroka Sandrine Piau, která cyklus na jaře 2015 uzavře.