Praha 2. 4. 2014

Mecenáši našeho nadačního fondu byli dne 2. 4. 2014 v Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury, oceněni diplomem z rukou ministra kultury pana Daniela Hermana. Slavnostní předání diplomu bylo uvedeno projevy ministra a presidenta nadačního fondu Pavla Smutného. Slavnostní atmosféru této události umocnilo vystoupení Kapralova Quartet, který přednesl I. a IV. větu smyčcového kvarteta F dur „Americký“. Ministr Herman ve svém projevu zdůraznil skutečnost, že právě v Nostickém paláci se rodila myšlenka na založení Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, která vznikla v roce 1786. V závěru svého vystoupení prohlásil: „Mecenášství je projevem vnitřního přesvědčení a vy a vaše dílo je toho důkazem“. Z úst presidenta fondu zazněla kromě poděkování mecenášům také přání nalézt dialog a společnou řeč s velkými institucionálními sponzory, aby se naplnil hlavní smysl fondu, tedy podporovat excelenci. Večer byl zakončen společenským setkáním v reprezentačních prostorách Nostického paláce a návštěvou unikátní Nostické knihovny.