Dne 29. září se v lateránské bazilice sv. Jana v Římě uskuteční slavnostní koncert oratoria Nádech věčnosti, díla komponovaného skladatelem a básníkem Janem Zástěrou. Toto monumentální duchovní dílo vzniklo z iniciativy našeho nadačního fondu k 1100. výročí mučednické smrti první české kněžny sv. Ludmily.

Oratorium, jemuž právem patří epiteton Český národní slavnostní večer, provede v Římě sám autor a v hlavní melodramatické roli vystoupí paní Soňa Červená. Svůj part pro účel tohoto večera nastuduje v italštině. Oratorium je výjimečné nejen obsazením, ale také částečným scénickým provedením v režii Jiřího Heřmana, uměleckého šéfa Opery Národního divadla Brno. Koncert provede Severočeská filharmonie Teplice a Kühnův smíšený sbor pod vedením autora Jana Zástěry. Soňu Červenou doplní špičkoví čeští sólisté Lucie Hájková (Drahomíra), Petr Nekoranec (Václav), Jiří Brückler (Boleslav) a Lukáš Bařák (Jarmil).

Koncert proběhne v rámci oficiálního programu k českému předsednictví v Radě EU, českou vládu zastoupí ministr kultury pan Martin Baxa a záštitu nad koncertem převzal prof. Petr Fiala, předseda vlády. Večera se zúčastní řada významných představitelů papežské administrativy, Vatikánu, členové římského diplomatického sboru a řada dalších osobností, mezi nimi i Jeho Eminence kardinál Dominik Duka, litoměřický biskup Jan Baxant a další vysocí představitelé české katolické církve. Koncertu bude předcházet dne 28. 9. mše svatá k uctění památky patrona českých zemí sv. Václava v bazilice sv. Petra, kterou bude celebrovat za hudebního doprovodu biskup litoměřický Jan Baxant.

Na ukázku z premiéry ve Vladislavském sále se můžete podívat níže: