O nadačním fondu

Příběh BHF

Myšlenka na založení původního českého fondu mecenášů se postupně rodila v hlavách advokátů Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala zejména pod vlivem jejich zkušeností z Francie. V kolébce moderní evropské kultury se detailně seznámili s možnostmi a radostmi filantropie, začlenili se do organizací, jako je FEDORA, AROP či WMF, získali mnoho zkušeností a cenného know-how ze země s obrovskou tradicí podpory umění.

Když v roce 2009 v Národním divadle připravoval dvě inscenace světoznámý režisér Robert Wilson, díky této příležitosti vznikl první český mecenášský fond Bohemian Heritage Fund a společně s tím přišel první projekt. BHF uspořádal společnou výstavu Roberta Wilsona a Josefa Svobody u příležitosti nedožitých devadesátin tohoto mezinárodně uznávaného českého scénografa. Tak vznikla výstava Light Up the Lights a začal se psát příběh BHF.

Tím se současně zrodily principy, na kterých BHF staví dodnes – podporovat české kulturní projekty, které obstojí v mezinárodním srovnání a bez pomoci fondu by mnohdy vůbec nevznikly. Velmi záhy jsme se spojili s Národním festivalem Smetanova Litomyšl. Stali jsme se partnery hudebního festivalu a současně generálními partnery souběžně pořádané Smetanovy výtvarné Litomyšle, jejíž organizaci jsme postupně zcela převzali.

Po Smetanově Litomyšli se přidaly další festivaly – Lípa Musica, kterému jsme dodali podporu a důvěru rozvinout festival za hranice do Německa a vytvořit tak největší český bilaterální festival, který propojil dříve násilím rozpojené regiony; festival Concentus Moraviae, který pro změnu přinesl první společné cesty našich mecenášů za špičkovou kulturou nejen po naší vlasti či festival Janáček Brno, který za pouhých pár let vyrostl v mezinárodně uznávanou přehlídku Janáčkova díla.

S Magdalenou Koženou jsme připravili unikátní rezidenční projekt, který v pěti koncertech ukázal rozličné pěvecké polohy této jedinečné mezzosopranistky. S Českou filharmonií pokračujeme i v současnosti – nově jsme se stali partnerem cyklu nových skladeb soudobých českých skladatelů, které budou uváděni v příštích pěti letech. Stejně mimořádným projektům jsme dali vzniknout i spoluprací s Národním divadlem – ať už šlo o uvedení opery Olimpiade českého skladatele Josefa Myslivečka s orchestrem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse, vznik hry 1914 podle námětu Soni Červené v nastudování zmíněného Roberta Wilsona.

V roce 2014 se zrodila myšlenka na dostavbu symbolu naší vlasti – katedrály svatého Víta, které již více než sedm set let chybí plnohodnotné varhany. BHF ze šlechetného projektu pomohl vytvořit celonárodní sbírku, která přerostla v sepjetí srovnatelné s dostavbou Národního divadla. Nyní již připravujeme stejně emblematický a svorníkový projekt, kterým bychom navázali na úspěch sbírky pro Svatovítské varhany, využili nabité know-how a udrželi energii a emoce, jež sbírka vyvolala.

Kromě přímé podpory kultury BHF také rozvíjí kulturní prostředí. Od roku 2018 vydáváme kulturní magazín Heritage, který přesahuje hranice našich vlastních projektů a přináší kvalitní informace o tom nejlepším z domácí kulturní scény. Od roku 2013 udělujeme Granátovou hvězdu za mimořádný celoživotní přínos kulturnímu dědictví nebo jsme partnerem Ceny Arnošta Lustiga, která oceňuje zásadní humanistické hodnoty – odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Za deset let existence BHF jsme získali nejen desítky mecenášů a rozdělili desítky milionů korun, ale také rozšířili jeho administrativní tým a z původně nadšenecké aktivity vytvořili seriózní a profesionální instituci, která dává českému umění energii.