Podpisem smlouvy mezi kardinálem Dominikem Dukou a varhanářskou firmou Gerharda Grenzinga odstartovaly práce na varhanách pro svatovítskou katedrálu.

Ikonickému chrámu dle původního projektu chybí varhany na západní kruchtě a už téměř 90 let jej ozvučuje provizorní nástroj. Nové varhany si vyžádají investici ve výši 80 milionů korun, které mají být z části shromážděny v rámci celonárodní sbírky pořádané Nadačním fondem Svatovítské varhany. Vznikne symfonický nástroj o 97 rejstřících a 5000 píšťalách, který bude odpovídat svou reprezentativností prostoru katedrály a umožní kromě klasické hudby provádět také současné varhanní skladby.

Nahradí tak pro katedrálu malé Mölzerovy varhany, které byly v roce 1929 při dokončování katedrály koncipovány jako provizorní. Pro stavbu odpovídajícího nástroje však v následujících dekádách chyběly finance nebo vůle a místo pod rozetou na západní kruchtě katedrály, která byla pro varhany od počátku určena, je až dodnes prázdné. „Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili, „ říká iniciátor projektu kardinál Dominik Duka.

Nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND je členem Společenství svatovítské katedrály, které  myšlenku nových varhan pro katedrálu propaguje.

Technickou specifikaci nových varhan i reference varhanářské firmy Gerharda Grenzinga najdete níže.