Litomyšl 13. 6. 2014

Nadační fond jako generální partner Smetanovy výtvarné Litomyšle připravil pro letošní ročník unikátní výstavu Paříž, Paříž…! Po dobu šesti týdnů výstava představila unikátní díla umělců české meziválečné avantgardy spjatých s Paříží a připomněla mimořádné přátelství a hluboký vztah umělecké Paříže s uměleckou Prahou své doby. Velmi vzácně vystavované obrazy Františka Kupky, Jindřicha Štýrského, Toyen, Josefa Šímy, Jana Zrzavého, Zdeňka Sklenáře, Karla Černého, Františka Foltýna, Georga Karse, Josefa Multruse, Bedřicha Feigla či Františka Matouška zaplnily prostory bývalého zámeckého pivovaru, rekonstruované podle architekta Josefa Pleskota. V rámci výstavy vyšel reprezentativní knižní katalog. Díky prestiži a umělecké kvalitě vystavovaných děl a jejich autorů se jedná o projekt s mimořádným významem pro region.