O nadačním fondu

Slovo zakladatele

Vážení přátelé,
spolu s Jaromírem Císařem a později i Petrem Michalem jsme více než 20 let členy několika prestižních institucí na podporu uměleckých projektů či nejvýznamnějších světových památek. Osobně jsem po dobu sedmi let zastával funkci viceprezidenta Evropské federace operních nadací, byl jsem členem představenstva World Monuments Found Europe, přes deset let patříme mezi mecenáše pařížské opery. V Praze jsme v roce 1995 spolu s dalšími přáteli založili Kruh přátel opery Národního divadla.

Na půdě těchto institucí jsme pochopili ohromný potenciál, který dobře promyšlená a zorganizovaná podpora umění poskytuje. V dnešním odcizeném světě pouhé peníze samy o sobě nepřinášejí téměř žádnou společenskou prestiž. V Americe a v některých zemích západní Evropy je teprve podpora kulturních projektů vlastním projevem statutu, který je respektován a ctěn. Vedle společenské pozice přináší styk s uměním z nezaměnitelného křesla sponzora a mecenáše zcela nový pohled na umění, který zároveň povznáší a inspiruje.

V roce 2009 jsme dospěli k závěru, že vybaveni svými zkušenostmi a potřebným profesionálním zázemím silné advokátní kanceláře máme dost energie a prostředků k založení původního českého mecenášského subjektu. Společenství se svobodou a možností volby, které umělecké projekty podpoří. Tak vznikl BOHEMIAN HERITAGE FUND. Do vínku tohoto nadačního fondu jsme vložili dvě základní premisy. Naprostou transparentnost vyúčtování realizovaných projektů a výjimečnost podpořeného projektu. Podle těchto zásad pracujeme dodnes.

JUDr. Pavel Smutný
president BHF