Výstava v prostorách bývalé průmyslové haly Pluhárna je symbolickou tečkou za grantovou výzvou Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska. Představuje příběhy míst, spolků, předmětů, a hlavně osobností spojených s mladoboleslavským regionem. Vernisáž výstavy proběhla dne 8. září 2021 od 18 hodin, navšívit ji můžete vždy, když je v Pluhárně další kulturní program.

Grantová výzva Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, společný projekt Nadačního fondu Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund, se stala platformou pro objevování a sdílení méně známých osudů osobností, předmětů i dalších artefaktů spojených s mladoboleslavským regionem. Přihlášené příběhy nyní představí výstava v prostorách Pluhárny, která bude kombinovat texty, fotografie, grafiky a historické dokumenty, které poskytli účastníci výzvy.

„Grantová výzva Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska vzbudila opravdu velký zájem veřejnosti, obdrželi jsme desítky přihlášek,“ říká ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav Kučera. „U nás ve fondu sdílíme přesvědčení, že budoucnost nelze tvořit bez znalosti historie. Rádi bychom proto vyzvali obyvatele Mladoboleslavska, aby s námi i po skončení výzvy sdíleli příběhy, které jsou jim osobně blízké.“

Dvacet pět nejzajímavějších přihlášených příběhů, z nichž deset získalo také finanční odměnu v celkové hodnotě 100 tisíc korun, dokumentuje historické počiny, které mají smysluplné pokračování v současnosti, a představují zajímavosti, kuriozity nebo osobní „malé dějiny“, které přispívají k porozumění komunitě obyvatel. Mezi nimi je například příběh velocipédu Josefa Procházky, osudy doktora Karla Marka, který zahynul v koncentračním táboře, nebo fragment kachlu hraběnky Eleonory ze zámku Zvířetice.

„Výstava představuje jakési malé dějiny, které však mají význam nejen pro jejich účastníky, ale i pro celý region. Ambicí projektu není nic menšího, než tyto dějiny uchovat a vytvářet kolektivní paměť regionu,“ říká Pavel Smutný, president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Výstava v prostorách bývalé průmyslové haly bude otevřená pro veřejnost během podzimu vždy ve dnech, kdy bude v Pluhárně jiný program. Veškeré přihlášené příběhy budou průběžně prezentovány také na webových stránkách Kultura má zelenou.