O nadačním fondu

Bohemian
Heritage Fund

Bohemian Heritage Fund (BHF) je první a jediný český soukromý mecenášský fond s cílem podporovat konkrétní projekty tzv. vysoké kultury, které nejvyšší možnou měrou prezentují kulturní i národní dědictví a pomáhají posilovat a rozvíjet českou národní identitu, doma i v zahraničí. Vznikl v roce 2009 z popudu tří advokátů – Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala. Bohemian Heritage Fund je oficiálním členem mezinárodní platformy FEDORA, která sdružuje podporovatele opery a baletu. S Ministerstvem kultury ČR náš nadační fond uzavřel memorandum o spolupráci.

Principy fungování BHF

 • Podpora projektů, které obstojí v mezinárodním srovnání

 • Podpora projektů, které by bez pomoci fondu vůbec nevznikly

 • stoprocentní využití finančních prostředků mecenášů pouze na podporu uměleckých projektů

 • mecenáši by měli umožnit realizovat přidanou hodnotu v umění, ostatní by měly financovat státní instituce

Takto fond úspěšně funguje a pracuje dodnes. Za dobu svého působení vytvořil stabilní platformu desítek milovníků české kultury a skutečných mecenášů, z nichž se navíc stala rodina filantropů, kteří kromě společných cílů často sdílí mimořádné umělecké zážitky z Česka i zahraničí.

Cíle BHF

Bojovat proti průměrnosti v umění, podporovat jen to nejlepší, špičkové umění, které významem přesahuje naše hranice.

Umožnit vzniknout projektům, na které se nenachází prostředky, protože jsou extrémně umělecky i finančně náročné. Takové projekty dlouhodobě finančně zajišťovat.

Kultivovat společnost a šířit mecenášství a myšlenky filantropie.

Působit na prostředí financování české kultury – inspirovat, motivovat, vzdělávat.

Cíle BHF

Bojovat proti průměrnosti v umění, podporovat jen to nejlepší, špičkové umění, které významem přesahuje naše hranice.

Umožnit vzniknout projektům, na které se nenachází prostředky, protože jsou extrémně umělecky i finančně náročné. Takové projekty dlouhodobě finančně zajišťovat.

Kultivovat společnost a šířit mecenášství a myšlenky filantropie.

Působit na prostředí financování české kultury – inspirovat, motivovat, vzdělávat.

Cíle BHF

Bojovat proti průměrnosti v umění, podporovat jen to nejlepší, špičkové umění, které významem přesahuje naše hranice.

Umožnit vzniknout projektům, na které se nenachází prostředky, protože jsou extrémně umělecky i finančně náročné. Takové projekty dlouhodobě finančně zajišťovat.

Kultivovat společnost a šířit mecenášství a myšlenky filantropie.

Působit na prostředí financování české kultury – inspirovat, motivovat, vzdělávat.

Co podporujeme?

Projekty národní

Projekty, které významem přesahují hranice běžných kulturních akcí, událostí a děl. Projekty, které mají sílu stmelit národ a přetrvat po desetiletí či staletí. Jako například celonárodní sbírka na nové varhany pro katedrálu sv. Víta.

Projekty umělecké

Projekty té nejvyšší umělecké kvality, které obstojí v mezinárodním srovnání a bez naší podpory by mnohdy vůbec nevznikly.

Vlastní projekty

Jsme aktivní a přicházíme s vlastními projekty. Každoročně pořádáme benefiční program s vždy jinou tématikou a cílem, udělujeme Heritage Awards sponzorům kultury a vydáváme kulturní čtvrletník Heritage.

Projekty pro děti a mládež

Myslíme i na mladé. Přicházíme s projekty pro ty nejmenší, často handicapované. Podporujeme projekty zaměřené na umělecky nadanou mládež. Chceme vychovat kulturní generace.

Dlouhodobě spolupracujeme

Oceňujeme prověřené, kvalitní projekty. Ať už jde o hudební festivaly, jako je třeba Smetanova Litomyšl, nebo přední instituce a tělesa, kterými jsou Česká filharmonie nebo Collegium 1704.

0
let činnosti
0
aktivních mecenášů
0
milionů korun na podporu umění
0
podpořených projektů v ČR i zahraničí
0
společných cest za uměním

Proč se stát mecenášem?

Nechápeme mecenášství jen jako stav peněženky, ale především jako velikost ducha. Mecenáš totiž investuje do kulturní úrovně společnosti a tím do budoucnosti svých dětí, které pak mají naději, že budou žít v kultivovanějším prostředí. Činí tak navíc na základě svých vlastních pohnutek a z hlubokého přesvědčení, ne snad v očekávání jakékoli protislužby typu reklamy či jiné propagace.

Co přináší mecenášství v BHF

 • možnost aktivně se podílet na mimořádně kvalitních a výjimečných projektech

 • přátelství společenství jedinečných osobností, které vyznávají společné hodnoty a váží si kulturního dědictví naší vlasti

 • exkluzivní kulturní zážitkyů

Co přináší mecenášství BHF oproti přímé podpoře

 • kumulace finančních prostředků všech mecenášů

 • profesionální organizační zázemí

 • dlouhodobé a nadstandardní vztahy s uměleckými partnery

 • vlastní podněty

 • přesah do oblasti tématu financování kultury, debat o ní a jejím směřování

 • velké národní projekty

Kdo je BHF?

Zleva: Radovan Blažek, Pavel Kysilka, Tomáš Paclík (místopředseda), Pavel Smutný (president), Jaromír Císař, Petr Michal

Správní rada BHF složená z jeho zakladatelů a nejaktivnějších mecenášů pečlivě vybírá projekty, které naplňují hodnoty fondu – takové, které obstojí v mezinárodním srovnání a bez naší pomoci by často nevznikly. Sto procent vybraných prostředků putuje vždy na podporu samotných projektů.

Vize a budoucnost BHF

 • nadále vyhledávat a podporovat ty nejkvalitnější umělecké projekty

 • otevírat diskuzi o financování kultury

 • rozšiřovat řady mecenášů, milovníků kultury a přátel

 • otevřít BHF i širší veřejnosti

 • odměňovat ty, kteří se o podporu umění zasluhují

 • budovat, posilovat a udržovat lásku k českému kulturnímu dědictví

Zajímá vás příběh a slovo zakladatele?

Příběh BHF

Myšlenka na založení původního českého fondu mecenášů se postupně rodila v hlavách advokátů Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala zejména pod vlivem jejich…

Slovo zakladate BHF

spolu s Jaromírem Císařem a později i Petrem Michalem jsme více než 20 let členy několika prestižních institucí na podporu uměleckých projektů či nejvýznamnějších světových památek….