Společnost

____
Bohemian Heritage Fund
nadační fond

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
CZ-140 78 Praha 4

IČO: 289 20 295
DIČ: CZ28920295

BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond
vedený Městským soudem v Praze oddíl N,
vložka 750

 

Sociální sítě

____
E: info@bohemianheritage.cz
T: +420 224 827 884
FB: facebook.cz/BHFNF
IG: instagram.com/bohemianhf/

Bankovní spojení

____

Účet vedený v CZK – 2102331782/2700
Banka: UniCredit Bank

Účet vedený v EUR – 1387974073/2700
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: CZ26 2700 0000 0013 8797 4073
SWIFT: BACXCZPP

JAKUB SKŘEJPEK
Ředitel

skrejpek@bohemianheritage.cz

LENKA LINDAUROVÁ
Umělecká ředitelka

lindaurova@bohemianheritage.cz

MARTIN VLASTA
Tajemník

vlasta@bohemianheritage.cz

VERONIKA ZACHAROVÁ
Manažerka marketingu

zacharova@bohemianheritage.cz

Připojte se k nám

Chcete se stát mecenášem?

Pokud s námi sdílíte stejné hodnoty a pohled na českou kulturu, budeme rádi, když se k nám připojíte a stanete se mecenášem a členem naší rodiny BHF. Mecenášem se můžete stát s darem v řádu stovek tisíc korun ročně.

Rádi se s Vámi setkáme osobně a možnosti mecenášství v nadačním fondu Bohemian Heritage Fund Vám představíme osobně.

Pro více informací kontaktujte ředitele fondu Jakuba Skřejpka.
skrejpek@bohemianheritage.cz
/ +420 605 274 428

Chcete podat žádost o podporu?

BOHEMIAN HERITAGE FUND poskytuje žadatelům o podporu finanční příspěvek na základě posouzení každé žádosti správní radou BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Abyste se mohli ucházet o finanční příspěvek, je třeba zaslat buď poštou, nebo na e-mail info@bohemianheritage.cz, vyplněnou žádost spolu s povinnými přílohami.

Povinné přílohy žádosti o nadační příspěvek fondu jsou:

  • Podrobný popis projektu
  • Stanovy nebo statut organizace
  • Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu

Vaše podklady budou zpracovány a předány správní radě k posouzení.
Správní rada se rozhoduje na základě vámi poskytnutými podklady a statutu BOHEMIAN HERITAGE FUND.

V závislosti na způsobu doručení podkladů vás budeme kontaktovat o průběžném stavu vaší žádosti o nadační příspěvek.

Upozorňujeme žadatele, že žádosti je třeba podávat s dostatečným časovým předstihem před konáním akce, doporučená časová rezerva je 1 rok.