Donátorský večer ve prospěch osobního projektu uznávané pěvkyně zaměřeného na podporu jedinečného systému vzdělávání základních uměleckých škol. Večer byl prvním oficiálním představením tohoto promyšleného projektu. Jeho cílem je podpořit a vyzdvihnout unikátní systém uměleckého vzdělávání v České republice, které poskytují základní umělecké školy a v rámci cílených aktivit podpořit další růst uměleckých talentů. Tyto hodnoty – co nejkvalitnější umělecké vzdělání – jsou společné také našemu nadačnímu fondu, proto jsme na tomto projektu úzce spolupracovali a podpoříli ho svou účastí na galavečeru.

Se souborem La Cetra Barockorchester Basel, který pod vedením věhlasného italského dirigenta Andrei Marcona patří v současné době k naprosté světové interpretační špičce v oboru barokní hudby, Magdalena Kožená spolupracuje velmi často. Jejich společný program byl ojedinělý nejen po stránce dramaturgické (do kontrastu je postaven atraktivní monteverdiovksý program se skladbou současného autora), ale i interpretační: režii poloscénického nastudování programu svěřila Magdalena dlouholetému spolupracovníkovi a příteli, režisérovi Ondřeji Havelkovi.

BOHEMIAN HERITAGE FUND je partnerem projektu rezidence Magdaleny Kožené.
Odkaz na stránky projektu: http://www.ceskafilharmonie.cz/rezidence-p805.html

Účinkující:

Magdalena Kožená | mezzosoprán
Andrea Marcon | umělecký vedoucí
Ondřej Havelka | režie
La Cetra Barockorchester Base

Program:

Marco UCELLINI: Aria Quinta „sopra la Bergamasca“ a tre (from Sonate, arie e correnti Op. 3)
Claudio MONTEVERDI: Árie z opery Korunovace Poppeina
Tarquinio MERULA: Sonata XXIV „Ballo detto