Václav Cigler, Michal Motyčka

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli nazvaná JSME 100 je navržena pro konkrétní litomyšlská místa a ideově se vztahuje k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Název vnímáme jako metaforu pro slovo národ. Symbolicky výtvarná intervence odkazuje na hlubší souvislosti vnímání národní identity i vztahů mezi jednotlivcem, jeho rolí a společností. Je poctou všem kulturním aktivitám, které se pravidelně konají v tomto místě. Ozvláštňuje prostor pro vzájemné setkávání lidí a vysílá signály pro jejich porozumění. Oslavně hlásá: Jsme hrdí na náš národ a jsme součástí většího celku. Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky nastavují zrcadlové plochy objektů, vymezují místa světelnými i kovovými liniemi a elementárními geometrickými tvary doplňují vodní hladiny. Vždy přitom myslí na diváka, kterému připravují nejrůznější prostorové a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život. Voda, podobně jako světlo či trikolora jsou pro autory nositel, symbolických významů a zároveň vyjadřovacími prostředky.

JSME 100

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru města Litomyšl

Klášterní zahrady, Na Máchadle, vstup do zámku

červen – listopad 2018

kurátorka: Jana Šindelová

Výstavu společně pořádá Galerie Miroslava Kubíka, Město Litomyšl a Bohemian Heritage Fund.