Česká mše vánoční patří k jedním ze základních symbolů českých vánoc a proto se za předvánoční atmosféry 3. listopadu v 19:30 hodin uskutečnil tradiční slavnostní koncert u příležitosti 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby.

V prostorách Rudolfina se pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka rozezněla hudba J. J. Ryby v podání evropských umělců za doprovodu sboru, ve kterém vystoupilo i několik členů Sněmovny lordů Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a také Parlamentu České republiky a Parlamentu České republiky.

Christina JOHNSTON – soprán (Anglie)
Eva GARAJOVÁ – alt (Slovensko)
Aleš BRISCEIN – tenor
Luděk VELE – bas
Smíšený sbor PONTÉS doplněný členy British Parliament Choir a dětským sborem
orchestry VIRTUOSI DI PRAGA, PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Jiří EMMER – varhany
Oldřich VLČEK – dirigent