Slovo má… J. Em. Dominik kardinál Duka

Ve středu 11. 11. 2015 proběhla v Arcibiskupském paláci diskuse s Jeho eminencí Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupa pražského a primase českého. Tento diskuzní panel navazuje na předchozí úspěch setkání se Silvií Hroncovou, ředitelkou opery Národního divadla a Státní opery a Zdeňkem Novákem, státním tajemníkem Ministerstva kultury. Cílem těchto setkávání je vytvoření platformy pro diskusi mecenášů a přátel nadačního fondu s představiteli českého kulturního života, která umožní aktuální i obecná témata navzájem kultivovat.

Společné setkání zahájil soukromý koncert, kde za cembalo usedl Josef Kšica, regenschori katedrály sv. Víta v Praze.

Tématem setkání s panem kardinálem Dukou byly plány dostavby Svatovítských varhan a prezentace technické stránky celého projektu. J. Em. kardinál Duka ocenil snahy Fondu, které otevírají nové možnosti.