BOHEMIAN HERITAGE FUND partnerem česko-francouzské spolupráce na poli barokní hudby

Poslední zářijový víkend byla za mohutných ovací ve versailleské Královské kapli provedena Missa Salisburgensis česko-rakouského barokního skladatele Heinricha Bibera v podání Collegia 1704 pod taktovkou Václava Lukse.

Byla to pravděpodobně francouzská premiéra tohoto díla z roku 1682. Provedení však bylo výjimečné ještě z jednoho důvodu: díky podpoře nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND by mělo zahajovat dlouhodobou hudební spolupráci v oblasti barokní hudby mezi Prahou a Versailles. Laurent Brunner, ředitel pořádající instituce Château de Versailles Spectacle, upozorňuje na to, že v době baroka byla evropská hudební scéna velmi propojená, linku mezi Prahou a Paříží nevyjímaje. „Jan Ladislav Dusík, narozený v Čáslavi, byl očitým svědkem Velké francouzské revoluce, kterou také zachytil ve svém díle Smrt Marie Antoinetty,“ říká Brunner.

Snad nás tedy brzy na této stránce čekají dobré zprávy o další zahraniční spolupráci výjimečných českých souborů a o představování českých skladatelů mezinárodnímu publiku.

Více z mediálních ohlasů na Missu Salisburgensis ve Versailles:

[Lidovky]
[Classic Praha] [Regiony24] [České novinky]