Dne 8. 11. 2016 došlo k setkání mecenášů se správní radou a presidentem BOHEMIAN HERITAGE FUND na půdě Ministerstva kultury za účasti Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví, a Ing. Zdenka Nováka, státního tajemníka Ministerstva kultury. Při této příležitosti došlo ke slavnostnímu podepsání Memoranda o vzájemné spolupráci mezi BOHEMIAN HERITAGE FUND a Ministerstvem kultury.

Tématem diskuse bylo kromě jiného další směřování nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND včetně debaty nad jeho programovými a dramaturgickými prioritami. Došlo také ke stanovení konkrétních bodů spolupráce mezi Ministerstvem kultury a BOHEMIAN HERITAGE FUND.