Slovo má… Zdeněk Novák

V úterý 13. 10. 2015 proběhla na půdě nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND diskuse se Státním tajemníkem Ministerstva kultury Ing. Zdeňkem Novákem. Tento diskuzní panel navazuje na předchozí úspěch setkání se Silvií Hroncovou, ředitelkou opery Národního divadla a Státní opery. Cílem těchto setkávání je vytvoření platformy pro diskusi mecenášů a přátel nadačního fondu s představiteli českého kulturního života, která umožní aktuální i obecná témata navzájem kultivovat. Chceme propojovat umělce, instituce a mecenáše.

Tématem setkání se Zdeňkem Novákem byly plány Ministerstva kultury v oblasti podpory mecenášství a sponzorství kultury obecně, včetně možností restrukturalizace financování ze strany státu i krajských a obecních samospráv.

Ing. Zdeněk Novák ocenil snahy Fondu, které otevírají nové možnosti: „Moc vzorů nemáme, proto jsem byl rád, že v roce 2009 vznikl BOHEMIAN HERITAGE FUND, který se tiše stal vzorem“. Následovně přímo poděkoval mecenášům a umělcům. President BHF, JUDr. Pavel Smutný, dodal: „Ministerstvo kultury České Republiky má nyní větší sebevědomí než předtím, a tuto záři pozitivní energie šíří dál.“