Dne 27. října 2015 Kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha před každoroční ekumenickou modlitbou poprvé představil nově založené Společenství Svatovítské katedrály. Jde o společenství osobností, které podpoří myšlenku dostavění svatovítské katedrály a vystavění nových varhan, které katedrále stále chybí.

Varhany budou mít zhruba 80 rejstříků a přes šest tisíc píšťal. Tento v současné době největší evropský varhanářský projekt, v rámci něhož byly osloveny nejprestižnější světové varhanářské firmy, bude stát zhruba 70 milionů korun.

Součástí modlitby 27. října 2015, v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, byl i koncert varhanních skladeb Jakuba Jana Ryby.

„S láskou a velikou úctou myslíme na tomto posvátném místě, v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, na minulé generace a na to, co nám odkázaly. Tady cítíme, jak pohnuté jsou naše dějiny a zároveň jak silné je toto místo, chrám, který se snažil vzdorovat a také vzdoroval všem bouřím, válkám a vnitřním nesvárům této země.“

„Žijeme více než 70 let v míru a užíváme už čtvrt století svobody. Teď nadchází doba dokončení Díla. Inspirací a vedením pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky se tak stane stavbou velkých Svatovítských varhan. Chceme a musíme ho v tom podpořit. Varhany budou sestaveny z více než šesti tisíc píšťal a jejich postavení přijde na 70 mil. Kč. Uvědomujeme si, že nebudeme stavět jen hudební nástroj. Tato posvátná katedrála získá svůj hlas.“

„Pociťujeme veliké štěstí, že se můžeme úkolu pomoci ujmout; předchozím generacím to dáno nebylo. Ze společné iniciativy církve a nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND se dnes ustavuje reprezentativní společenství předních českých osobností, Společenství Svatovítské katedrály. Jeho hlavním úkolem bude oslovit společně s Nadačním fondem Svatovítské varhany naši společnost, celý český národ, aby na naše varhany přispěl. Prosíme všechny vlastence, aby podpořili cíl Společenství a dobrému a krásnému dílu pomohli na svět.“

Pavel Smutný
president BOHEMIAN HERITAGE FUND

 

BOHEMIAN HERITAGE FUND úzce spolupracuje s dotčenými institucemi na přípravě plánu financování tohoto projektu a je organizátorem Společenství Svatovítských varhan.

Odkaz na stránky projektu: www.svatovitskevarhany.com

Čestný předseda

kardinál Dominik Duka

Generálporučík Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu České republiky

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy Univerzity v Brně

Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., president Hospodářské komory České republiky

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd České republiky

Ing. Petr Dvořák, generální ředitel České televize

Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., generální ředitel Národní galerie v Praze

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Ing. Jaroslav Hanák, president Svazu průmyslu a dopravy

JUDr. Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů České republiky

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

PhDr. Petr Kroupa, generální ředitel Národní knihovny České republiky

Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea

Ing. Pavel Kysilka, CSc., vicepresident České bankovní asociace

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea

Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky

MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie

RNDr. Tomáš Paclík, vicepresident BOHEMIAN HERITAGE FUND

Ing. Arch. Ivan Plicka, CSc., předseda České komory architektů

JUDr. Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

www.svatovitskevarhany.com