I v tomto roce uspořádal náš nadační fond BOHEMIAN HERITAGE své Vánoční setkání s mecenáši a přáteli , tentokrát v prostorách pražského hotelu Aria. Hlavní bod večera, projev presidenta fondu JUDr. Pavla Smutného, obsahoval mimo jiné i shrnutí aktivit BHF v roce 2014 a plány pro následující rok 2015.